Там където има правила, няма любов – притча

Двама монаси се разхождaт по бреговете на бърза река. Там те срещнат млада жена, която не може да пресече сама.

Единия от монасите взел младата жена и я пренесъл до другата страна на реката.
Един ден, много по-късно, другият монах казал на другаря си: “Забравил  ли си, че е против правилата да се докоснеме до жена? Забравил ли си нормите, които трябва да спазваме?”
Другият монах отговорил: “Братко, оставих младата жена на брега на реката, след като пресякохме водите. Защо все още я носиш в съзнанието си?”

Нямате нужда от правила или ограничения, за да имате морал. Ако не можете да разграничите любовта и състраданието от апатията и безразличието, то правилата губят значението си.