Пътят на общуването – Притча

Един мъж отишъл в една гората, за да ловува, но се загубил.

В продължение на дни той се скитал в гората, разочарован и объркан, отчаяно се опитвал да намери пътя си. Накрая съвсем изгубил надежда.
След известно време видял друг човек, който се приближавал в далечината. Човекът си си помислил: “Този мъж може би ще знае как да се измъкна от гората”. Когато се срещнали, той попитал непознатият човека:

– Братко знаеш ли пътя? Как да се измъкна от тази гора? Обикалях с дни, но не успях да намеря пътя.

      Другият човек отговорил:

– Братко, аз също не зная изхода. Аз също се скитам между тези дървета в продължение на дни. Да вървим заедно. Може би, един до друг, ще успеем да намерим изход.

Мъжът вече не беше безнадежден.

Помощта прави нашето страдание поносимо.