12 септември – ден за уединение и пасивност

Днес е добър ден за уединение и пасивност.

Добре е да се заемем със спокойни домашни дейности и тихо да си почиваме в семеен кръг.

Това е първият от неблагоприятните дни – смята се за ден на грехопадението. Възможни са всякакви изкушения, възможно е да трябва да избирате между доброто и злото. Затова, десет пъти помислете преди да вземете решение. 

Сряда ще постави огромен акцент върху отношенията, върху това да бъдете толерантни, внимателни, нежни, хармонични и дипломатични.

Ще ви се наложи да решавате важни проблеми във вашите лични отношения, сега е момента да получите по-ясна картина на това, което се случва там и да си разясните по-подробно ситуацията.

На 12 септември сe отбелязва Денят на програмиста. Той е официален празник в Русия (от 2009 г.) и неофициален празник на всички програмисти по света. Отбелязва се на 256-я ден от годината. Числото 256 (256 = 2 на осма степен) е избрано, защото това е максималният брой стойности, който може да се кодират с помощта на един байт (8 бита).