Ставате ли за агент на ФБР? – част 2

Трябва да притежавате изключителни умения, за да се превърнете в специалния агент на ФБР.

Кандидатите трябва да преминат много тестове и да отговорят на редица въпроси, които могат да покажат дали имат потенциал. Хареса ли ви ли част 1? Ето още задачки.

Сериен убиец

Сериен убиец е поканил потенциална жертва в дома си. Те вечерялоа заедно, след което убиеца предложил на жертвата си ябълка. Жертвата заявила, че вече е преяла. Убиецът разделил ябълката наполовина, за да може да си я поделят. И двете започнали да ядат ябълката и веднага след като гостенката опитала ябълката – умряла.

Въпрос:

Ако и двете са яли една и съща ябълка, защо едната от тях умира, а другата оцелява?

Отговор:

Убиецът използва нож, покрит с отрова само на единия край.

Химична мистерия

Известен химик е намерен мъртъв в своята лаборатория. Полицията знаеше, че двама души са участвали в убийството. Имаше и 5 заподозрени: Феличе, Джошуа, Николай, Нейтън и Петър. Полицията намери бележка, написана от химика. Бележката каза: “26-3-58 / 28-27-57-16.”

Полицията незабавно знаеше кои са убийците.

Въпрос:

Кои са убийците и как полицията разбра?

Отговор:

Жертвата е известен химик, така че, ако разгледате внимателно бележката, ще забележите, че номерата съответстват на атомните номера в периодичната таблица на елементите:

26 – Fe, 3 – Li, 58 – Ce Felice

28 – Ни, 27 – Ко, 57 – Ла, 16 – С Николас

Феличе и Никола са убийците.

Убийство в къщи

Човек е бил убит в неделя следобед. По времето на убийството е имало четирима души в къщата. Съпругата, готвачът, прислужницата и градинарят. Полицията разследва убийството. Всички казаха на полицията какво са правили.

Съпругата каза: “Четох книга”

Готвача каза: “Приготвях закуска”

Камериерката каза: “Оправях масата”

Градинарят каза: “Напоявах растенията”

След като изслушаха заподозвените, полициаите арестуваха убиеца.

Въпрос:

Кой е убиецът и как разбра полицията?

Отговор:

Готвача го е направил.

Не приготвяте закуска следобед, нали?

Откраднати пари

Един човек оставил на масата чек за 100 щ.д. и  тръгнал за работа. Когато се върна, парите бяли изчезнали. Той има трима заподозрени: готвачът, прислужницата и електротехникът.

Готвача каза: “Сложих сметката под книга, за да я пазя в безопасност”, човекът провери, но не беше там.

Камериерката каза: “Преместих чека в книгата между страница 10 и 11, за да го опазя в безопасност”, човекът провери книгата и между страниците 10 и 11 нямаше нищо.

Електротехникът каза: “Видях чека да се подава от книгата и го преместих между страници 11 и 12, за да е в безопасност”.

Мъжът веднага знаеше кой е откраднал парите.

Въпрос:

Кой е крадецът?

Отговор:

Електротехникът е откраднал парите.

Ако камериерката е сложила парите между страници 10 и 11 на книгата, тогава страници 11 и 12 ще бъдат срещуположните страни на един лист и електротехника просто е нямало как да направи това което казва.