Можете ли да се справите с тези загадки

Тези загадки изглеждат много лесни на пръв поглед, но ако се загледате малко по-дълго, ще откриете, че не е точно така.

За да получите правилните отговори, трябва да отделите много внимание на детайлите и да мислите “outside the box”, както е модерно да се казва.

Ние в Modernitta обичаме загадките и искаме да споделим тези с вас!

Лична парола

Тази загадка може да изглежда лесна, но всъщност не е така.

Мат иска да влезе в частен клуб, но охраната изисква парола, която той не знае. Така че той чака наблизо и слуша всички разговори, които се случват около него.

Когато член на клуба идва на вратата, служителят по сигурността казва: “Дванадесет”. Тя отговаря: “Шест” и влиза.

Друг член идва на вратата. Офицерът по сигурността казва: “Шест” и човекът отговаря “Три” и влиза.

Мат смята, че разбира модела и отива до вратата. Офицерът по сигурността казва: “Десет” и Мат отговаря, “Пет”, но охраната не го пуска.

Въпрос:

Каква е паролата?

Отговор:

Мат трябваше да каже броя на буквите в думата, разказана му от охраната. Думата “дванадесет”/twelve/ има шест букви, думата “шест” /six/ има три. “Десет”/ten/ има три букви, така че паролата би била “Три”.

Грабеж

Един човек отишъл в полицията и казал, че е ограбен. Полицая го помолил да опише точно какво се е случило. Човекът обяснил: “Бях на път за банката и имах 100 000 долара в куфарчето си. Внезапно един мъж, облечен в черни дрехи, маска и ръкавици, ме нападна, сграбчи куфарчето и избяга. – Полицаят забелязал, че лицето му е ранено и е попитал дали е резултат от атаката. Човекът отговорил: “Да, нападателят носеше сребърен пръстен на лявата си ръка.” Полицаят незабавно разбра, че мъжът лъже.

Въпрос:

Как полицаят знае, че мъжът не казва истината?

Отговор:

“Жертвата” казва, че нападателят е носил черни ръкавици, затова не би могъл да знае дали е имал пръстен.

Джак, лъва, агнето и тревата

Джак има един лъв, едно агне и бала сено. Той иска да пресече река, но има само една лодка и не може да задържи теглото на повече от 2 предмета в един курс. Също така, той трябва да се увери, че лъвът няма да изяде агнето и че агнето няма да изяде трева.

Въпрос:

Как ще стигне Джак от другата страна на реката с всичките 3 неща?

Отговор:

Ето планът:

Прекарва агнето
Прекарва тревата и връща агнето обратно
Прекарва лъва
Прекарва агнето и трите се доберат до другата страна на реката.

Необходими са много сили на Джак да гребе и предполагаме, че лъвът не се интересува от това да го изяде …

Бягство от затвора

Невинен човек е погрешно обвинен, хвърлен в затвора и осъден на смърт. Казват му, че присъдата ще влезе в сила след два дни. Така че, той има само два дни да измисли план за бягство. Има отворен прозорец, но е твърде високо и човекът не може да го достигне. Някак си е намерил лопата (не питайте как и защо – току-що се е случило), но се нуждае от поне една седмица, за да прокопае път, а той има само два дни.

Въпрос:

Как може да избяга?

Отговор:

Той няма време да прокопае тунел, но докато копае, той ще направи голяма купчина пръст. Може да използва тази купчина, за да стигне до прозореца и да избяга.

Кое е безопасното?

Том се разхожда в гората и изведнъж се озовава пред голяма къща. Къщата изглежда изоставена, затова Том решва да я провери. Но веднага щом влиза, вратата зад него се затваря. Том намера бележка, според която вратата е заключена, но има четири отключени врати, които може да използва, за да се измъкне. Проблемът е какво стои зад тези врати.

Ако Том отвари първата врата, той влиза в резервоар с гладна акула.
Ако отвори втората врата, Том ще попадне в кладенец пълен с вода.
Стаята зад третата врата е пълна с газ.
Ако Том избере четвъртата врата, той ще се изправи срещу сериен убиец с резачка, който убива хора от 1918 г. насам и вече е убил повече от 100 души.

Въпрос:

Коя врата Том трябва избере, за да оцелее?

Отговор:

Въпреки, че убиецът звучи брутално, той ще е там повече от 100 години и най-вероятно вече би бил мъртъв или поне твърде стар, за да използва резачката.

Така че, правилният отговор е вратата # 4.

Нечетен обект

Въпрос:

Кой от тези обекти не принадлежи към групата?

Отговор:

Верния отговор е първия обект, защото той е единственият, който няма индивидуална черта.

Формата на втората е кръгла, която е различна от всяка друга форма.
Третата форма не съдържа синята линия около нея.
Четвъртата форма е различна по цвят и петата е много по-малка.
Така че отговорът е първата форма, защото тя е единствената, която не е странна.

Билети

Един глух и ням мъж отива на касата за билета на метростанция. Билетите са по 50 цента всяки. Мъжът дал един долар, а продавачката му му дала 2 билета, без дори да попита.

Въпрос:

Как е знаела, че мъжът има нужда от 2 билета?

Отговор:

Глухонемия човек е дал 4 монети по 25 цента, така че жената е знаела, че иска 2 билета. В противен случай той щеше да даде само две монети.