Границите на добротата

Наскоро Стив претърпя автомобилна катастрофа.

Закара колата си на ремонт. Но тъй като все пак трябваше да ходи на работа всеки ден, той реши, че докато колата е готова, ще пътува с метрото. Един ден той забеляза бездомен човек на гарата през нощта. Съжали го и му даде малко пари.

Бездомникът му благодари за това. На следващия ден отново забеляза бездомника на същото място. Този път Стив, за да му помогне му хупи храна и му я занесе. Бездомникът му благодари за добрината. Но Стив се разтревожи и го попита:

– Как стигнахте до тук?

Бездомният мъж го погледна и с усмивка каза:

– С показването на любовта.

Стив не го разбра, затова го попита:

– Какво искате да кажете с това?

Бездомникът отговори:

–  Цял живот, аз исках всички около мен да са щастливи. Независимо от това, какво вършех добро или не толкова в живота си винаги помогнах на всички.

Стив го попита:

– Съжаляваш ли?

На което бездомникът отговори:

– Не, просто душата ме боли, че самите хора, на които дадох ризата от гърба ми, сега няма да ми дадат дори ръкав от същата тази риза. Синко, по-добре е да построиш свой дом и да подслониш някого вътре, отколкото да му дадеш тухлите си, докато той строи неговия. Защото един ден ще се обърнеш и ще погледнеш мястото, където си планирал да построиш къщата си. Това ще е празно място. Тогава ти си този, който ще търси тухли.

Стив разбра какво искаше да му каже бездомникът и му благодари за добрия съвет.

Морал: Помагането на другите не е лошо нещо. Но понякога, докато помагаме на другите, забравяме собствените си проблеми и нужди. Трябва да се помни, че понякога споделянето е по-добре от раздаването.