Една силна притча за самочувствието

Един предприемач бил затънал дълбоко в дългове и не е виждал изход от тази ситуация. Той получавал откази от кредиторите, а доставчиците настоявали за плащане всеки ден.

Той отишъл в парка, за да избяга поне за малко от действителността, но мислите му се въртели в главата. Човекът поставил главата си в ръцете, мисленно преминавайки през опциите, които могат да го спасят случаят от фалит. Изведнъж старец се появи пред него.

– Виждам, че нещо ви безпокои – казал той. – Ще ми споделите си?

Предприемачът му разказал за проблемите си, липсата на пари и отказите на банката да му даде кредит за да се справи със ситуацията. Старецът слушал, без да го прекъсва и накрая казал:

– Мисля, че мога да ви помогна.

Той попитал предприемача за името, написал чек и го постави в ръката на изненадания мъж.

– Вземете тези пари. Ще се срещнем тук точно една година по-късно и ще можете да ги върнете обратно.

Веднага след това старецът изчезнал в тълпата.

Бизнесменът погледнал към чека. На него в полето за сума било точно написано “500 000 долара”, а по-надолу бiло написано името – “Джон Рокфелер“.

Джон Рокфелер, един от най-богатите хора в света!

– Мога да оправя всичките си проблеми за един миг! – помисли си той.

Но вместо това предприемачът реши да постави чека в сейф. Самата мисъл за неговото съществуване му дала силата да измисли начин да запази бизнеса си. С подновен оптимизъм той направи доходоносни сделки и разрешил проблемите с плащанията. Той успя да реализира големи продажби. В рамките на няколко месеца той се освободил от дълговете и започнал да печели отново пари.

А година по-късно се върнал в парка със същия чек.

В уговореното време старецът се появил отново. Човекът бил готов да му даде чека и да му разкаже за успехите си, когато внезапно една жена се появила и дръпнала стареца.

– Радвам се, че най-накрая го намерих! – възкликнала тя.

– Надявам се, че не ви е притеснил. Често бяга от дома и казва на хората, че е Джон Рокфелер.

Предприемачът стоеше зашеметен. През цялата година той се стараеше и правеше бизнес, купувайки и продавайки, с пълна увереност, че във всеки един момент би могъл да разчита на половин милион долара. Изведнъж осъзнал, че тези пари не са реални, но преобърнали живота му в главата надолу.

Новото му самочувствие му дало сили да постигне всичко, което имал сега.