10 август – вибрациите на деня и един професионален празник

10-то число на месеца е всичко.

Цялата сила на числото 1 се подчертава и акцентира. 10 е много амбициозно число и ще стигне там, където се е запътило с малко пренебрежение към това кой или какво би могло да се изпречи на пътя му. 10-ката презира рутината и всичко обичайно. Може да се наложи да направите съзнателни усилия да останете на върха на нещата днес.

10 има какво да предложи, въпреки настроенията и нетърпението си. Нейната индивидуалност я задвижва. Тя има цел и е склонна да се осмелява, да мисли малко по-различно, за да постигне целите си.

Готвачите честват професионалния си празник на 10 август – Деня на Свети Лаврентий, патрон на готвачите. Свети Лаврентий бил главният от седемте дякони в Рим по времето на император Валериан през III век, който преследвал християнската църква, за да присвои богатствата й.

Римският управител залавя папа Сикст, увещава го да принесе жертва на боговете и да се отрече от вярата си, но той отказва. Когато го повеждат на смърт, светият отец поръчва на Лаврентий да раздаде на бедните църковното имущество.

Той раздал на бедните и безпомощните парите, пазени в църквата и посветил последните си дни в служба на Бога. Римският управител заповядал да го заловят и затворят и поискал от него да предаде скритите църковни съкровища. След това той бил изтезаван до смърт.

На датата на неговата смърт – 10 август, е обявен за светец от римската църква. Този ден се отбелязва от католическата и от православната църква. Свети Лаврентий е смятан за покровител и закрилник на готвачите.