Притча за гнева

Момичето чакаше полета си на голямото летище. Полетът й се забави и тя трябваше да изчака самолета няколко часа.

Тя си купи книга, пакет бисквитки и седна на един стол, за да убие време. До нея имало празна седалка, където били оставени бисквитите, а на следващата седалка имало мъж, който четял списание. Тя си взела от  бисквитките, мъжът също си взел!

Тя се разгневила, но не казала нищо и продължила да чете. И всеки път, когато взимала бисквитка, мъжът мъжът също си вземал. Тя се ядосала, но не искала да прави скандал в пренаселено летище. Когато останала само една бисквитка, тя си помислила: “Интересно, какво ли ще направи този глупак?“.

Сякаш прочел мислите й, мъжът взел бисквитката, счупил я на две и й подал едната половинка, без да вдига очи. Това преляло чашата, тя станала, взела си нещата и тръгнала. По-късно, когато се качила в самолета, тя бръкнала в чантата си, за да вземе очилата си и извадила пакетчето бисквитки …

Изведнъж си спомнила, че прибрала пакетчето в чантата си. И мъжът, когото считаше за глупак, споделил с нея бисквитите си, която не показвал и капка гняв, просто от доброта. Тя толкова се засрамила, че можеше да поправи вината си.

Мислете преди да се ядосате. Може да е погрешно …