Корабът на приятелството – притча

Един круизен кораб се разбил по време на буря в морето и само двама от мъжете на него доплували до малък остров, приличащ на пустиня.

Двамата оцелели, които били добри приятели, без да знаят какво друго да правят, се съгласили, че нямат друг избор освен да се молят на Бога. Но за да разберат коя молитва ще е по-силна, те територията на острова помежду си и всеки останал на неговата си половина.

Първото нещо, за което се помолили било храната. На следващата сутрин, първият човек видял плодово дърво на св неговата половина и изял плодовете му. Земята на другия човек била безплодена. След една седмица първият човек бил самотен и решил да се моли за съпруга. На другия ден се разбил друг кораб и единственият оцелял била жена, която доплувала до неговата страна на земята. От другата страна на острова нямало нищо.

Скоро първият човек се помолил за къща, дрехи, повече храна. На следващия ден, като магия, всички му бяха дадени. Въпреки това, вторият човек все още нямал нищо. И накрая, първият човек се помоли за кораб, за да може той и съпругата му да напуснат острова. Сутринта намерил кораб, закачен встрани от острова. Първият мъж се качил на кораба със съпругата си и решил да изостави втория мъж на острова.

Той смятал, че другият не е достоен да получи Божиите благословии, тъй като никоя от неговите молитви не е получила отговор.

Когато корабът се канел да потегли, първият чул глас от небето, който му  казал: “Защо изостави спътника си на острова?”

“Моите благословии са си за мен, защото аз се молих за тях”, отговори първият човек. “Неговите молитви са били без отговор и така не е заслужил нищо.”

– Грешиш! – гласът го смъмри. “Той имаше само една молитва, на която отговорих. Ако не беше тя, нямаше да получиш нито една от моите благословии.

– Кажи ми – казал първият глас: “За какво се е молил толкова, че му дължа всичко?”

“Той се помоли да отговоря на всичките ти молитви”

Поука: Нашите постижения не са плод само на молитвите ни, а и на тези, които друг е отправил за нас. Определете вашите приятели, не изоставяйте близките си.