6 типа приятелки, с които не си струва да дружите

Имате приятелки, нали? А има ли между тях завистливи, вечно недоволни, неспособни да се радват за вашите успехи, стремящи се във всичко да ви изпреварят…? Това не е дружба, от такива приятелки по-добре да стоите далеч.

Началото на годината е добра възможност да се замислите за евентуални изменения в живота си. Но само целите не са достатъчни. Важно е да се заобиколите с хора, които правят живота ви прекрасен, и да се освободите от онези, които ви разстройват и опустошават. Психолозите формулират 6 типа приятелки, с който е най-добре да не общувате.

 

Приятелка, която не се радва за вас
Вие сте срещнала мъж, с когото сте готова да отидете на втора среща, или пък сте получила солиден бонус в работата си. Вие сте на седмото небе, а приятелката ви е градоносен облак. Възможно е причината да е завист или неувереност в себе си. Тя предпочита да игнорира вашия успех, вместо да се радва и празнува заедно с вас. Нямате нужда от такава приятелка. По-добре да споделяте радостите си с тези, които се радват за вас.

 

Приятелка, която ви прави съмнителни комплименти
Тя формулира мислите си така, че на пръв поглед не можеш да разбереш това комплимент ли е или оскърбление. Например, казва ви, че би искала да живее вашия живот, защото вие нямате истински отговорности и задължения. Или ви казва колко добре изглежда вашето облекло отдалеч. Вие си помислете как изглежда отблизо. Всички нейни комплименти започват с мили фрази, но завършват негативно. Не си струва да влагате сили в отношения с приятелка, която проявява пасивна агресия.

 

Приятелка, която е винаги настроена негативно
Тя не се радва нито на вас, нито по принцип на нищо. Купили сте си рокля с 50 на сто намаление? Вероятно е излязла от мода. Намерили сте си нова квартира? Сигурно е в шумен квартал. За каквото и да стане дума, тя винаги има отрицателно мнение. Възможно е тя действително да приема света като бездна от негативизъм, но защо пък трябва да влияе върху вас с това си виждане?…

 

Приятелка, която постоянно проваля плановете ви
Тя звъни 5 минути преди уговорената вечеря и ви казва, че още е по магазините на шопинг. Отменя съвместното ви посещение на концерт, за който дълго сте мечтали, при това в самата вечер на мероприятието. Разбира се, животът невинаги върви по план. Но да игнорираш задължения заради други такива и да проваляш плановете на приятелите си, не е най-добрият подход.

Помнете, че вие нямате цялото свободно време на света и също имате лични ангажименти. Посвещавайте време на приятелите си, които ценят вашето свободно време.

 

Приятелка, която се съревновава с вас
Успехът на ваша приятелка може да стане мотивация за постигане на ваши цели. Съперничеството обаче не трябва да лежи в основата на отношенията. Приготвили сте ястие, с което се гордеете? Тя можела да го прави още преди година.

Купили сте си обувки, за които сте мечтали? Тя вече има два чифта такива. Подобни отношения са обречени. Приятно е да се общува с хора, които ви желаят най-доброто, а не с такива, които опитват да се самоутвърдят за ваша сметка.

 

Приятелка, с която сте изгубили близост
Тази загуба тежи най-много. Вашият и нейният живот са се променили и вие също сте се променили с това. Ако опитате да възстановите контакта, но безуспешно, по-добре да се откажете от отношения. Може би тя все още предпочита да се среща с мъже, които се отнасят зле с нея, а вие сте я съветвала да не го прави.

Възможно е тя да е сменила адреса си и да не отговаря на вашите съобщения. В крайна сметка не всеки човек съхранява ролята си във вашия живот в продължение на всички години. Ако чувствате, че връзката е прекъсната, по-добре забравете тази приятелка.